หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ


ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
   จำนวนภาพ : 15  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1453  ท่าน
 


วัดเมืองการุ้ง
   จำนวนภาพ : 20  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 206  ท่าน
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
   จำนวนภาพ : 20  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 365  ท่าน
 


ต้นมะค่ายักษ์
   จำนวนภาพ : 9  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 417  ท่าน
 


เจดีย์โบราณ
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 201  ท่าน
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558