หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 


นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวรดา กลิ่นอุทัย
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุภิศา อู่สิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา ชื่นพยอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุนทรี ดีจ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวรัตนา ยี่สุ่น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางสาวณัฐติกาญจน์ คณฑา
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวปริษฐา จงกสิกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอุบลวรรณา ช้างโต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายธนากร อ่อนศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางปัทมา โพธิ์พงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายณรงค์ชัย คำเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นายฉลวย ทองงามดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเทวัญ บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสมหมาย เสริมแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


--ว่าง--
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10