หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายประสิทธิ์ เทียนนา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 


ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวรดา กลิ่นอุทัย
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาวพรทิพย์ ทั่งทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุภิศา อู่สิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางประกายเนตร อินสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุนทรี ดีจ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวรัตนา ยี่สุ่น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางสาวกัลยามนต์ จันทร์อินทร์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวปริษฐา จงกสิกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอุบลวรรณา ช้างโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายธนากร อ่อนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางปัทมา โพธิ์พงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายณรงค์ชัย คำเขียว
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเทวัญ บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


ว่าง
พนักงานจ้างเหมา


--ว่าง--

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10