หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
สภาพสังคมของชุมชนเมืองการุ้ง มีสภาพสังคมแบบเรียบง่าย ดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบท มีการพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนเครือญาติ มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีวัดพุทธ จำนวน 1 วัด
 
 
             ในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง มีสถานบริการด้านการสาธารณสุขและยา ดังนี้
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
      ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาจำแนกเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
รงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
 
          หน่วยงานและองค์กรที่รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง มีดังนี้
สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและ จำนวน 1 แห่ง
  บรรเทาสาธารณภัย      
ชมรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 35 คน
ศูนย์อาสารักษาความสงบ จำนวน 1 แห่ง
  เรียบร้อยชุมชน (ยาม)      
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10