หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายประสิทธิ์ เทียนนา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  การคมนาคมที่จะเดินทางไปติดกับพื้นที่อื่นโดยทางบกได้
เพียงทางเดียวปัจจุบันเทศบาลตำบลเมืองการุ้งมีการคมนาคม
ขนส่งสำหรับผู้โดยสารรถประจำทางธรรมดาวิ่งระหว่าง
อำเภอบ้านไร่ถึงอำเภอเมืองอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตรเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางและบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้โดยสะดวกทุกฤดูกาล
 
 
มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ
คลองเก้ง
คลองใหญ่
คูเมืองการุ้ง
 
 
  เทศบาลตำบลเมืองการุ้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สำคัญได้แก่ บริเวณคูเมืองบ้านการุ้ง และบริเวณรอบนอกของเทศบาล เป็นบริเวณที่เหมาะที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10