หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผล [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการรับแจ้งเรื่องรับร้องเรียนทุจริต [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการรับแจ้งเรื่องรับร้องเรียน [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่งประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการเรื่องรับรองเรียน [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้คู่มือ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการรับเรื่องรัองเรียน [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2