หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขอความอนุเคราะห์อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 913 
มติการประชุมคณธกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่5/2555 [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1416 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 4685 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่5/2555 [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1047 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(เมื่อวันที่ึ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 857 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 650 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก) [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1132 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การยึด การอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 5839 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำบันทึกท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖ [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1152 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๕/๒๕๕๕ [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1189 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๕/๒๕๕๕ [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 669 
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่๑๐ [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 653 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ช่วงที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2555) [ 5 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 917 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้่างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงวดที่ 3 ช่วงที่สอง(เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2555) [ 5 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 921 
ขอความอนุเคราะห์อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 5 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 633 
 
<< หน้าแรก...     528      529      530      531     (532)     533      534      535      536     ....หน้าสุดท้าย >> 605
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10