หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
ขอเชิญประชุม ( Video Conference ) [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1024 
 
ขอเชิญประชุม [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1059 
 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๕ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔๗๗) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1911 
 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๔) สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 924 
 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1029 
 
ส่งเอกสาร"คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด( User Guide ) การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔" สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1678 
 
เชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1106 
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(ด่วนที่สุด) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1803 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๒๐๖) [ 4 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1394 
 
แจ้งประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5650 
 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1169 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1004 
 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5556 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ "สานฝันให้เป็นจริง" โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ คนตร [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1716 
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 871 
 
<< หน้าแรก...     528      529      530      531     (532)     533      534      535      536     ....หน้าสุดท้าย >> 549
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10