หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
รายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1276 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณพ.ศ.๒๕๕๔เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งวดที่๑) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1418 
 
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๔) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1081 
 
การส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ที่อน 0037.3/16) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1024 
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 3108 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1027 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 11807 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1060 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1475 
 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 6828 
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1589 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1522 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1524 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ล้านบาท(ด่วนมาก) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1681 
 
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๓๗๓) (นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, หนองฉาง, สว่างอารมณ์ และนายอำเภอหนองขาหย่าง) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 840 
 
<< หน้าแรก...     527      528      529      530     (531)     532      533      534      535     ....หน้าสุดท้าย >> 540
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10