หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โอนเมื่อวันที่30มีนาคม2555) [ 2 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1347 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โอนเมื่อวันที่26 มีนาคม2555) [ 2 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 859 
หนังสือ"๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย ๑๐๗ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก๑๕๐ ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 703 
แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1991 
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่๔พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 867 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๓/๒๕๕๕ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 799 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๐๕) [ 29 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1599 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 27 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 771 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๓๕๒) [ 27 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 717 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 931 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีศิลปวัฒนธรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๕ [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 690 
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี๒๕๕๕ [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 807 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี๒๕๕๕ [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 779 
หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 2333 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1174 
 
<< หน้าแรก...     527      528      529      530     (531)     532      533      534      535     ....หน้าสุดท้าย >> 595
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10