หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๘) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1275 
 
การซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1444 
 
การแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๗๙) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1083 
 
สรุปผลการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1075 
 
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๘๔) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1080 
 
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1911 
 
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๗๙๕) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1215 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๙๗) [ 22 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1612 
 
การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๔) [ 22 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1089 
 
การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๓) [ 22 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1002 
 
โครงการสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย [ 21 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1524 
 
แบบประเมินการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 7914 
 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 21 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1257 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคาสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่๓/๒๕๕๔ [ 17 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1106 
 
การจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 17 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1110 
 
<< หน้าแรก...     526      527      528      529     (530)     531      532      533      534     ....หน้าสุดท้าย >> 549
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10