หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖(ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 801 
การบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 722 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เมื่อวันที่16กรกฎาคม2555) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1529 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 813 
งาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕" [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 762 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง"และ"องค์กรท้องถิ่นดีเด่น"ประจำปี ๒๕๕๖ [ 19 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 889 
หารือคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเสษ ตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1008 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เมื่อวันที่12กรกฎาคม2555) [ 12 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 898 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2715 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่๒๖-๒๘ [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 825 
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video conference) ด่วนที่สุด [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 659 
มติการประชุมคณธกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่6/2555 [ 10 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1555 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่6/2555 [ 10 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 938 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1008 
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ...(ด่วนที่สุด) [ 10 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1575 
 
<< หน้าแรก...     523      524      525      526     (527)     528      529      530      531     ....หน้าสุดท้าย >> 605
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10