หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมี่สามัคคี (ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( 1 ชุด ประกอบด้วย วัคซีน 1 dose , เหรียญห้อยคอ 1 เหรียญ , บัตรบันทึกประวัติ 1 แผ่น , เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีด 1 ชุด) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้า (เฉพาะกิจ) ทะเบียน 80-4764 อุทัยธานี รหัสพัสดุ 011-44-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างต่อการอายุการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง www.muangkarung.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาขนย้ายดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณบ้านการุ้ง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4