หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้งประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กปฐมวัย ๗๖ คน คนละ ๑ มื้อ อัตรามื้อละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 81-2379 อุทัยธานี รหัสพัสดุ 001-59-0006 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท - ๘๓๓๙ อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53