หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้งและโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ ๕๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลรางระบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งกระจกประตูเลื่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเวทีการแสดง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟแสงสว่างภายในงานเป็นเวลา ๑ วัน ตามโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 63