หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟถนนโซล่าเซลล์ในเขตเทศบาล(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงสถานที่ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น M4125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล (ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบม้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด 200 ซีซี จำนวน 12,430 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18