หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีการแสดง ขนาด 3.5 x 9 เมตร ในโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ในโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟแสงสว่างภายในงาน ในโครงการประเพณีลอยกระทงเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4923 อุทัยธานี รหัสพัสดุ 005-45-002 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11