เทศบาลตำบล เมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. เมืองการุ้ง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
  เลขที่ 016492932010
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง