หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายประสิทธิ์ เทียนนา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจาก
อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข333ระยะทางประมาณ
52 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 254 กิโลเมตร เทศบาลตำบลเมืองการุ้งสามารถเข้าถึงได้ 1 ทางคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 มีพื้นที่ 10.357 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 4, 5, 9, 10 ของตำบลเมืองการุ้งบางส่วน
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,173 คน
  ชาย 1,051 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37
  หญิง 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63
ความหนานแน่นเฉลี่ย 209.810 คน/ตร.กม.
 
 
  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเอียงและเป็นพื้นที่
ราบบางส่วนประมาณร้อยละ 90 และเป็นพื้นที่น้ำประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ คลองเก้ง, คลองใหญ่, คูเมืองการุ้ง
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และการค้ามีรายได้โดยเฉลี่ย 35,000 บาท ต่อคนต่อปี
 
 
  ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดูกาล ตามช่วง
ระยะเวลาโดยประมาณ ดังนี้
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง  
 
 
  หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
   
  4 เมืองการุ้ง 613 637 1,250    
  5 คลองโป่ง 96 110 206    
  9 สามัคคี 141 145 286    
  10 ตากฟ้าดอนกล้วยหอม 201 230 431    
    รวม 1,051 1,122 2,173    
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10